Huisregels

Om alles in goede banen op het festival te laten verlopen, en iedereen een fantastische festivalervaring te geven, hebben wij enkele huisregels opgesteld. Deze zullen hieronder genoemd worden.

Heb je vragen of opmerkingen over de huisregels?
Stuur ons dan een berichtje via de contactpagina.

Huisregels Eallum

 • Het betreden van dit evenement is geheel voor het eigen risico van de bezoeker.
 • U dient een geldig ticket te kunnen overleggen bij de entree.
 • Indien gevraagd, bent u verplicht een geldig identificatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identificatiekaart) te tonen.
 • Bezoekers onder duidelijke invloed van alcohol en/of verdovende middelen zullen de toegang tot het terrein onverbiddelijk worden geweigerd.
 • De organisatie is niet verantwoordelijk voor vermiste/verloren/zoekgeraakte/beschadigde eigendommen van de bezoekers.
 • Het is verboden om glaswerk, blik en stokken, messen en of wapens of andere gevaarlijke voorwerpen die onder de wapenwet vallen mee te nemen naar dit evenement dan wel in uw bezit te hebben. Bij constatering wordt u direct overgedragen aan de politie.
 • Nepwapens en props zijn toegestaan. Hier zitten enkele voorwaarden aan verbonden:

  • Nepwapens die niet kunnen afvuren, zwaarden, messen en andere attributen die niet scherp zijn en onderdeel zijn van het kostuum zullen getolereerd worden. Dit is toegestaan zolang de attributen enkel gebruikt worden voor decoratie!
  • Wapens die niet voldoen volgens de organisatie, politie of beveiliging worden niet toegelaten.
  • In het geval je wapen niet wordt toegelaten, kun je ervoor kiezen om het wapen af te geven aan de organisatie. Hierna zal het worden afgegeven bij de politie, waarna het in beslag genomen wordt.
  • Let op, het vervoer van deze wapens is enkel toegestaan mits de wapens goed verpakt en beschermd zijn zoals omschreven in de Nederlandse wet.
  • Larp wapens zijn dus toegestaan, mits goed verpakt.
 • Het is verboden om drugs te gebruiken en of mee te nemen naar dit evenement dan wel in uw bezit te hebben. Het bezit en of gebruik van lachgas is eveneens niet toegestaan. Bij constatering wordt u direct overgedragen aan de politie.
 • Tassen, rugzakken en dergelijke kunnen door de beveiliging worden gecontroleerd op aanwezigheid van dergelijke voorwerpen, ook kan er (steekproefsgewijs) een veiligheidsfouillering uitgevoerd worden. Als u dit weigert kan u de toegang tot het evenement ontzegd worden.
 • Aanwijzingen, gegeven door personeel in dienst van de organisatie dient u voor uw eigen veiligheid op te volgen.
 • Het is verboden om eigen consumpties mee te nemen naar dit evenement.
  Uitzonderingen

  • Voor medicijnen, eten en drinken of andere zaken die i.v.m. allergie of aandoening noodzakelijk zijn, wordt een uitzondering gemaakt.
 • Het kopen en consumeren van alcohol is niet toegestaan voor bezoekers jonger dan 18 jaar en dient men bij twijfel ter controle het identiteitsbewijs te tonen.
 • Op dit evenemententerrein gelden alle dagelijkse maatschappelijke normen en waarden; het dreigen dan wel gebruiken van geweld, discriminerende opmerkingen in woord of gebaar, seksuele intimidatie of andere soorten intimidatie, wildplassen en biergooien horen daar dus niet bij en bij constatering van ongewenst gedrag zal de (verdere) toegang tot het evenemententerrein worden ontzegd.
 • Bij betreden van dit evenement gaat u stilzwijgend akkoord dat op grond van de AVG-regelgeving, er foto en filmopnames gemaakt kunnen worden en dat deze foto en of filmopnames gebruikt mogen worden voor onze commerciële en promotionele doeleinden zonder verdere toestemming.
 • De organisatie, eigenaar van de locatie en of het personeel van het evenement kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel, materiele of immateriële schade, die u als bezoeker zou kunnen ondervinden.
 • Het verspreiden van folders en flyers op het evenemententerrein en in directe omgeving is niet toegestaan tenzij de organisatie hier vooraf toestemming voor heeft gegeven.
 • Film, video en professionele fotoapparatuur (fototoestellen met grote verwisselbare lenzen) en drones zijn niet toegestaan, tenzij de organisatie hier vooraf nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.
 • Het (ver)handelen en promoten van goederen, producten en/of diensten in en om het gehele evenemententerrein is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de organisatie.
 • Bij het niet naleven van onze huisregels zal (verdere) toegang tot het evenement onherroepelijk worden ontzegd en kan u indien nodig een lokaal verbod aangezegd worden.
Bij het betreden van het evenemententerrein gaat u akkoord en bent u verplicht zich aan deze regels te houden. Wij wensen u een prettig verblijf!