Vrijwilligers

Help je ook mee?

Op 18 en 19 mei 2024 zal de tweede editie van Eallum gehouden worden. Hier zijn natuurlijk ook weer vrijwilligers voor nodig. Wil jij graag je steentje bijdragen aan dit festival? Meldt je dan aan als vrijwilliger door onderstaand formulier in te vullen.

Inschrijf­formulier vrijwilligers

  Persoonlijke gegevens
  Beschik­baarheid

  Hieronder dien je aan te geven op welke dagen je beschikbaar bent om te helpen bij Eallum.
  Let op! De voorkeur gaat uit naar diegenen die alle dagen, of bijna alle dagen kunnen.


  Medische Verklaring
  Eigen verklaring

  1. Ik stel de organisatie van Eallum niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of vernieling van persoonlijke spullen. Hiervoor draag ik mijn eigen verantwoording.

  2. Ik zal geen wapens/voorwerpen die wettelijk verboden zijn en/of verdovende middelen (drugs, sterke drank) meenemen en/of gebruiken.

  3. Wanneer door mijn toedoen eigendommen van Eallum en/of eigendommen van derden beschadigd raken, zal ik dit meteen melden aan de organisatie van Eallum.

  4. Ik vrijwillig onder alle omstandigheden voor eigen risico. Ondergetekende is verantwoordelijk voor eventuele extra onkosten en/of schade veroorzaakt aan derden door ondergetekende.

  5. Ik zal mij houden aan de regels en richtlijnen van het terrein. Deze kunnen, indien nodig, worden nagevraagd bij de organisatie.

  6. Eallum is niet aansprakelijk voor ongevallen en/of verlies, breuk of diefstal van persoonlijke eigendommen.

  7. Eallum mag te allen tijde beslissen om iemand zonder opgaaf van reden te (laten) verwijderen van het terrein.

  N.B. Indien je jonger bent dan 18 jaar, dan dien je schriftelijke goedkeuring te hebben van een van je ouders of wettelijke verzorgers. In dit geval dient de eigenverklaring mede ondertekend te worden en is de wettelijke verzorger geheel aansprakelijk voor de vrijwilliger in kwestie. Deelname aan een evenement van Eallum is zonder eigenverklaring, medische verklaring en tekening van het contract niet mogelijk. Onder de leeftijd van 15 jaar is het ook niet mogelijk om vrijwilliger te worden op Eallum.

   

  Ondergetekende verklaart deze eigenverklaring zonder voorbehoud en naar waarheid te hebben ingevuld.

  Ondergetekende verklaart akkoord te gaan dat zijn of haar gegevens worden opgeslagen voor gebruik door Eallum.